Voorwaarden

Abonnement

1.  Je maakt een account aan bij Jimdo waarbij je een abonnement aangaat bij Jimdo voor de periode van minimaal 1 jaar. 

2.  Je ontvangt een factuur van Jimdo, waarna je deze betaalt. Vanaf dat moment gaat jouw abonnement in.

 

Website

1.   Vanaf het moment dat de factuur van Jimdo door jou is ontvangen, kan ik een start maken met het bouwen van de website.

2.   Tijdens een eerste gesprek hebben wij samen naar de opzet gekeken (kleurstelling, hoeveel pagina’s, titels van de pagina’s etc.)

3.   Je levert via email aan mij : teksten in Word, foto’s in JPG, logo in PNG/JPG. 
4.   Ik kan ook foto’s leveren via websites waar ik gratis foto’s mag downloaden.
5.   Tussendoor maak ik met je een afspraak voor een zgn. tussenevaluatie.

5.   Ik probeer je website daarna zo snel mogelijk op te leveren.

 

Domeinnaam

1.   Mocht je reeds een bestaande domeinnaam hebben, dan ga je deze verhuizen naar Jimdo.

2.   Je voorziet mij van de Auth.code (deze vraag je op bij je huidige provider), zodat Jimdo de verhuizing in gang kan zetten.

3.   Mocht je onverhoopt de domeinnaam niet willen verhuizen, maar willen doorlinken, dan kan dat ook. De domeinnaam blijft dan bij de huidige provider, de eigen domeinnaam wordt wel gekoppeld aan de subdomeinnaam van Jimdo, zodat klanten rechtstreeks op je website kunnen komen.

 

Onderhoud website 

1.   Tijdens het eerste jaar verricht ik onderhoudswerkzaamheden op je site (inbegrepen in de prijs voor maken website). Dat doe ik 1 x per week op maandagen en dinsdagen. Je kunt eventuele aanpassingen dus het beste verzamelen en 1 x per week doorsturen.

2.   Vanaf het tweede jaar reken ik € 25,00 per jaar voor onderhoudswerkzaamheden.

3.   Onder onderhoud versta ik :

-          Toevoegen of verwijderen van foto (s), bijv. op je portfolio

-          Toevoegen of verwijderen van tekst, bijv. wijzigen openingstijden

-          Wijzigingen in het contactformulier, bijv. adreswijziging

4.    Met groter onderhoud bedoel ik : grotere wijzigingen zoals het toevoegen van een gehele pagina, wijzigen van de lay-out.

De kosten voor dit grotere onderhoud zijn op nacalculatie, waarbij ik een uurtarief hanteer van € 15,00. 

 

Factuur

1.   Vanaf het moment van starten bij Jimdo met je abonnement ontvang je een factuur van Jimdo. 

2.   Daarnaast ontvang je van mij bij de start een tikkie voor de eerste betaling, nl. 50 % van het totaalbedrag. Bij oplevering van de website krijg je een tikkie voor het restantbedrag.

 

Einde abonnementsperiode Jimdo

1.   Mocht je abonnement aflopen, dan krijg je van Jimdo tijdig (minimaal 1 maand voor afloopdatum) een berichtje, met de vraag of je het abonnement wilt verlengen bij Jimdo.

2.   Mocht je in het tweede jaar je website zelf willen onderhouden, dan kan dat. Dan wordt onze overeenkomst beëindigd en kun je via je eigen account de website zelf onderhouden.
3.   Zonder bericht van jou, ontvang je na 1 jaar van mij een tikkie voor het onderhoud gedurende het 2e jaar.

4.   De periode van 1 jaar loopt van datum start abonnement Jimdo tot 1 jaar later.

 

 


NB.
De prijzen van Jimdo kunnen wijzigen. Ik zal daarvoor regelmatig de site van Jimdo 
raadplegen.

Elk jaar zullen de prijzen door mij opnieuw worden bekeken i.v.m. prijsindexering